Sale
Ender-3 3D Printer
400,000.00 MK 400000.0 MWK
Sale
Raspberry Pi 3 (minicomputer 512 RAM)
80,000.00 MK 80000.0 MWK
Sale
Arduino MEGA (Micro-controller)
35,000.00 MK 35000.0 MWK
Sale
Wemos D1
28,000.00 MK 28000.0 MWK
Sale
pH sensor
26,700.00 MK 26700.0 MWK
Sale
Stepper Motor Shield
25,000.00 MK 25000.0 MWK
Sale
GSM module (sim800L)
25,000.00 MK 25000.0 MWK
Sale
ESP8266 NodeMCU
25,000.00 MK 25000.0 MWK
Sale
Dongle (gsm wifi)
25,000.00 MK 25000.0 MWK
Sale
Arduino UNO (Micro-controller)
25,000.00 MK 25000.0 MWK
Sale
Current Sensor
20,000.00 MK 20000.0 MWK
Sale
Arduino Pro-Mini (Micro-controller)
20,000.00 MK 20000.0 MWK
Sale
Water flowrate Sensors
18,400.00 MK 18400.0 MWK
Sale
Ethernet Shield
18,000.00 MK 18000.0 MWK
Sale
Arduino Pro-Micro (Micro-controller)
18,000.00 MK 18000.0 MWK
Sale
Arduino Nano
18,000.00 MK 18000.0 MWK
Sale
Voice Recognition Module
15,000.00 MK 15000.0 MWK
Sale
TFT LCD
15,000.00 MK 15000.0 MWK
Sale
GPS Module
15,000.00 MK 15000.0 MWK
Sale
ESP-07
15,000.00 MK 15000.0 MWK